our members

Sanjay kr Ambasta

Sanjay kr Ambasta

DANICS officer
Ajeet Singh

Ajeet Singh

business man
Richa gupta

Richa gupta

director of pyramid tatva
Shankar Sahney

Shankar Sahney

Singer and Music director
Ajit Singh

Ajit Singh

Singer
Urvashi Bharti

Urvashi Bharti

Fashion Designer
Akankasha Dogra

Akankasha Dogra

Beauty Expert
Avinash Bhatnagar

Avinash Bhatnagar

Entrepreneur
Priyanka Gupta

Priyanka Gupta

Makeup Artist
Deepak Gupta

Deepak Gupta

Entrepreneur
Mr Amit Chauhan

Mr Amit Chauhan

Director of The Societe
Jaideep Singh

Jaideep Singh

businessman